Virtuali scena - ugdymo tobulinimas, naudojant skaitmenines technologijas

Projekto vykdytojas: Vilniaus lopšelis-darželis „Gluosnis“

Projekto partneriai: Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelis-darželis, Vilniaus lopšelis-darželis „Eglutė“, Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“, Vilniaus lopšelis – darželis „Pasaka“, Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. lapkričio 11 d. – 2021 m. lapkričio 28 d.

Projekto kodas: 09.2.1-ESFA-K-728-02-0048

Bendra projekto vertė: 116 717,36 EUR

Skirtas finansavimas: 114 383,01 EUR

Vilniaus lopšelis-darželis „Eglutė“ projekte dalyvauja kaip partneris. Visi projekto partneriai kartu įgyvendina projektą „Virtuali scena - ugdymo tobulinimas, naudojant skaitmenines technologijas“, Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0048, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“  įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ .

Projekto tikslas – Pagerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę skatinant pokyčius projekte dalyvaujančių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veikloje.

Projekto aprašymas:

Atsižvelgiant į nepakankamą kultūros meno sklaidą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, projekto vykdytojai siekia įgyvendinti projektą, pagrįstą JAV ikimokyklinio ugdymo įstaigose taikoma metodika “Teaching Drama to Little Ones”. Projekto metu siekiama tobulinti ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklą, į jų ugdymo procesą įtraukiant naują metodiką, pagrįstą virtualių technologijų naudojimu bei vaikų kūrybiškumo skatinimu per dramos pamokas. Virtualios realybės (VR) akinių pagalba vaikams būtų sudarytos galimybės pamatyti tikrą spektaklį virtualioje aplinkoje, tai padės jiems įsijausti į dramos pamokas.

Projekto veiklos:

- IKT įrangos, būtinos siekiant sukurti bei įdiegti virtualią edukacinę ir mokomąją medžiagą, įsigijimas;
- Virtualios edukacinės ir mokomosios medžiagos sukūrimas (perkėlimas į virtualią erdvę);
- Ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbuotojų mokymai ir kūrybinio ugdymo modelio „Virtuali scena“ diegimas veiklą tobulinančių įstaigų veikloje.
Projekto įgyvendinimo dėka penkios ikimokyklinio ugdymo mokyklos atnaujins ugdymo turinį ir įdiegs naujus ugdymo proceso organizavimo modelius, mokymuose dalyvaus 30 pedagogų ir švietimo darbuotojai.
Projektas Plakatas

 

 

Informacija apie darželius galima rasti www.vilnius.lt , skiltyje „Mano darželis“.