Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, seneliams, darželio darbuotojams, jų šeimos nariams ir visiems, kurie skiria 2% GPM mūsų darželiui.

Gerb. Tėveliai ir visi, kurie norėtų paremti iki 2 % parama
Vilniaus lopšelį-darželį „Eglutė“!

 

Pateikti prašymus pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį, pagal Lietuvos Respublikos ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą galima skirti pateikiant vieną FR0512 formos 4 versiją.

Prašymą galite pateikti tokiais būdais:

  1. elektroniniu būdu per EDS. Prisijungus prie EDS (www.deklaravimas.vmi.lt) skiltyje „Deklaravimas" -> „Pildyti formą" (FR0512 formos 4 versija) iš dažniausiai pildomų formų pasirinkite „Prašymas skirti paramą";
  2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui. Užpildytą popierinę formą galite pateikti bet kurioje apskrities mokesčių inspekcijoje. Formos šabloną rasite EDS skiltyje „Formų sąrašas";
  3. atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galite atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Atkreipiame dėmesį, kad:

  1. prašymą privalu pildyti didžiosiomis raidėmis;
  2. E4 skiltyje reikia nurodyti kiek procentų (iki 2) ketinate pervesti paramai.

Vilniaus lopšelio – darželio „Eglutė“ rekvizitai:

  • Paramos gavėjo kodas: 190019994
  • Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus lopšelis-darželis „Eglutė
  • Buveinės adresas: Miglos g. 3, LT-08101 Vilnius
  • Sąskaitos numeris AB SEB bankas: LT51 7044 0600 0405 4653

 

Šią prašymo formą reikia pateikti iki 2020 m. gegužės 2 d. (1 d. – nedarbo diena).

Administracija