Lopšelio-darželio struktūrą sudaro:
• Administracija: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
• Pedagogai: grupių auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, meninio ugdymo pedagogai, logopedai, pagalbos vaikui specialistai.
• Dietistas ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, sandėlininkas.
• Aptarnaujantis personalas: auklėtojų padėjėjos, naktinės auklės, virėjos, valytojos, skalbėjos, pastatų ir statinių priežiūros darbininkai, sargai, kiemsargiai.

 

VALDYMO STRUKTŪRA

VALDYMO STRUKTŪRA

Informacija apie darželius galima rasti www.vilnius.lt , skiltyje „Mano darželis“.