Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas įprastu būdu, laikantis jau
įprastų saugumo priemonių: srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės
sveikatos saugos, higienos sąlygų. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose
rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu
būdu ar prižiūrėti vaikų.

Pradinis ugdymas po pradinukų atostogų, nuo sausio 4 d., galimai vyks nuotoliniu
būdu. Sprendimą dėl pradinio ugdymo Vyriausybė patikslins kiek vėliau, artėjant pradinukų
atostogų pabaigai, įvertinus epidemiologinius rodiklius.

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose
mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius, užtikrinant
anksčiau sveikatos apsaugos ministro nustatytas ir jau įprastas asmenų srautų valdymo, saugaus
atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo
būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Švietimo pagalba teikiama, laikantis būtinų saugumo sąlygų, tokiu pat būdu, kokiu yra
vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų.

Vaikų neformalusis švietimas vyksta nuotoliniu būdu arba yra stabdomas.

Profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vyksta tik nuotoliniu būdu, išskyrus
privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti
niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu, užtikrinant būtinas saugumo sąlygas.
Detaliau su visais naujausiais Vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministro sprendimais galima susipažinti
www.koronastop.lt, švietimo įstaigoms aktuali informacija skelbiama www.smm.lt/naujienos/2020-2021-
mokslo-metai